Log in

Actualització contingut Seguretat i Salut

S'ha actualitzat la secció de Seguretat i Salut de la nostra web, incorporant una fitxa sobre prevenció de riscos en instal·lacions solars fotovoltaiques, feta per l'Institut Obert de Catalunya i la podreu trobar a l'apartat de RECURSOS "PRL instal·lacions solars fotovoltaiques".

També s'ha ampliat la secció de NOTÍCIES RELACIONADES, amb la incorporació de mesures de prevenció per altres temperatures.

noticies relacionades

 

29/05/2024