Log in
 
 

Cercador de tècnic

 

Des d’aquest apartat del web podreu contactar amb un aparellador, arquitecte tècnic o enginyer d’edificació per a la realització de qualsevol treball puntual. La recerca de col•legiats es pot realitzar a partir del cercador que trobareu a continuació. Tots els tècnics inscrits en aquest directori són professionals col•legiats i habilitats per a l’exercici dels treballs indicats. Podeu posar-vos en contacte amb ells directament a partir de les dades personals que figuren a la seva fitxa.

NEXT GENERATION - REHABILITACIÓ ENERGÈTICA
Acústica
Aixecament de plànols de terrenys i edificis
Càlcul d'estructures
Certificats d'eficiència energètica
Certificats d'habitatge usat, informes per a la transmissió patrimonial i certificats de solidesa
Col·laboracions tècniques (control qualitat, amidaments i pressupostos, delineació plànols, instal·lacions...)
EDIFICAT - AJUNTAMENT DE GIRONA - Rehabilitació energètica dels edificis (obra de rehabilitació, assessorament i diagnòstic tèrmic, certificats d'eficiència energètica i tràmit de subvencions)
(amb la col·laboració del projecte EDIFICAT, liderat per l’Ajuntament de Girona i cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (Feder) en el marc del Programa INTERREG V-A Espanya-França-Andorra (POCTEFFA 2014-2020)
Informes i dictàmens pericials
ITE - Inspecció tècnica d'edificis
Manteniment d'edificis
Obra de rehabilitació: Projecte, direcció d'obra, gestió d'obra...
Obra nova: Projecte, direcció d'obra, gestió d'obra...
Projectes d'activitats (expedients activitats classificades)
Seguretat i salut. Prevenció riscos laborals
Valoracions i taxacions
Alt Empordà
Baix Empordà
Cerdanya
Garrotxa
Gironès
Pla de l’Estany
Ripollès
Selva
Alemany
Anglès
Francès
Rus

Nota: El Cercador de tècnic és un servei que ofereix el Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Girona a les empreses i ciutadania en general. Consisteix en la intermediació entre els Col·legiats i les persones interessades en contractar els seus serveis professionals.

El Col·legi no es responsabilitza de la qualitat dels treballs.
Els honoraris són lliures, per tant des del Col•legi no es pot determinar aquest aspecte.
El Col·legi no es compromet a que el treball assignat s’acabi realitzant, ja sigui per causes alienes al tècnic o per dificultats en arribar a un acord entre l’usuari i el tècnic.