Log in

Repositori del CGATE

El RIARTE és el repositori d'investigació de l'Arquitectura Tècnica d'Espanya, promogut pel Consell General, CGATE. Té com a objectiu donar difusió a convenis i col·laboracions tant internacionals com nacionals; Recull de documentació tècnica sobre gestió de residus, sostenibilitat, exercici de la professió...; informació sobre les activitats del gabinet tècnic, jornades sobre sostenibilitat, Nou Reglament de Productes de la Construcció...; Normativa.

Podeu trobar tota la informació relacionada a la web: https://www.riarte.es/?locale-attribute=es

 RIARTE

 

Pots descarregar-te el registre, amb l'informe semestral, Núm. 178 del CGATE.

10/07/2023