Log in

Actualització contingut Seguretat i Salut

La nova secció de Seguretat i Salut de la nostre web s'ha actualitzat.

L'apartat d'ACTUALITAT, s'ha modificat per donar cabaduda a tota la informació que s'ha anat publicant a la secció de notícies. D'aquesta manera queda recollit en aquest apartat gran part de la informació més rellavant sobre la Seguretat i Salut.

L'altre canvi que s'ha fet en aquesta secció de la web, és la modificació del títol d'Eines i utilitats pel de Recursos, per evitar confusions. Dintre de l'apartat Àrea Col·legiat existeix l'apartat Eines i Utilitats.

act SS

15/09/2023