Log in

Cercador de tècnic

Cal anar actualitzant les vostres dades al cercador de tècnic.

Com ja sabeu, el cercador de tècnic és una eina a disposició dels ciutadans perquè puguin trobar un arquitecte tècnic especialista en un àmbit concret. La última especialitat que hem afegit és la de Next Generation, pensada per aquells tècnics que volguin oferir els seus serveis per projectar i fer la tramitació de les subvencions de Next Generation.

Us recomanem que almenys un cop l'any reviseu les vostres dades del cercador de tècnic, perquè potser us heu anat especialitzant en un àmbit nou o per contra, heu deixat de banda alguna especialitat.

És important tenir les nostres dades actualitzades per donar un bon servei als ciutadans.

Recordeu que el servei de Cercador de Tècnic ha passat a gestionar-se des de l'OFICINA VIRTUAL. Si estàs interessat donar-te d'alta  o  modificar les teves dades ho has de fer a través de l'apartat "FITXA COL·LEGIAL". Des d'aquí també podràs modificar les teves dades personals (telèfons, correus electrònics i pàgina web), Consultar les dades referent a Assegurances i també accedir als serveis de SALAT, BUTLLETÍ i CERCADOR DE TÈCNIC.